Thursday, 13 December 2018

Al-Imran Ayat 35

3.3.35
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 35:

.
Ringkasan tafsir;

Dari ayat diatas bersambung menceritakan rumpun sebahagian anak cucu dari kalangan para Nabi dalam ayat ini.

Isteri Imran yang bernama Hannah binti Faquza berdoa kepada Allah agar mengurniakan seorang anak lelaki kepada mereka dan bernazar akan memperhambakan anaknya menjadi khadam dirumah ibadat Baitulmaqadis. Doa Hannah itu telah dimakbulkan oleh Allah dan lahirlah seorang bayi perempuan.

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
31~40,
[GS]
https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


No comments:

Post a Comment